Ebola Sverige

facebooktwittergoogle_plusmail

Det finns i dagsläget inga kända fall av Ebola i Sverige eller fall av svenskar med Ebola. Hittills har den pågående Ebolaepidemin begränsats till Afrika men det finns farhågor bland de läkare som kämpar mot Ebolaviruset att den Ebolaepidemi som pågår kan vara för stor för att stoppa.

Ebolaviruset kan inte reproducera sig självt utan förökar sig via sitt värddjur och smittar via blod och kroppsvätskor. Det är därför av yttersta vikt att sjukdomen stoppas så snabbt som möjligt innan Ebolaviruset fått möjlighet att sprida sig bortom möjlighet till utrotning.

Det saknas i dagsläget vaccin mot Ebola men det finns förhoppningar om att ett verksamt vaccin kan vara på gång, prover görs på smittade Ebola-patienter.

Information och nyheter om Ebola och Ebolautbrottet 2014